Za co można stracić punkty?

Punkty można stracić w następujących sytuacjach:
a) studenci, którzy zachowywali się w sposób wybitnie naganny podczas praktyk IPSF –250 pkt
b) studenci, którzy zostali zakwalifikowani na praktyki IPSF i zrezygnowali po uzyskaniu statusu „placed” –25pkt
c) studenci, którzy zostali zakwalifikowani na praktyki IPSF i zrezygnowali po uzyskaniu statusu „reserved” – 20pkt