Za co można dostać punkty?

1. Kalifikacje językowe:
- certyfikaty znajomości języków obcych

2. Odpowiednia średnia ocen z egzaminów w poprzednim roku akademickim

3. Członkowstwo w MF:
a) jeden roku i aktywna działalność + 5 pkt
b) dwa lata … itd..

4. Aktywna działalność w STN, innych organizacjach, AZS, samorządzie studenckim, chórze, gazecie akademickiej

5. Aktywna działalność naukowa (wystąpienia i publikacje)

6. Opieka nad studentami przyjeżdżającymi na praktyki SEP:
a) opieka do 10 dni włącznie, za każdy dzień + 1 pkt
b) za każdy kolejny dzień powyżej 10 dni + 2 pkt
c) Dodatkowo powyżej limitu, za wyjątkową opiekę lub pomoc LEO + 15 pkt

7. Aktywna praca na rzecz Młodej Farmacji:
a) funkcje w Zarządzie Zespołu Sekcji i inne na szczeblu ogólnopolskim do + 60 pkt
b) funkcje w Zarządzie Sekcji lokalnej i inne na szczeblu lokalnym do + 40 pkt
c) udział w realizacji projektu Młodej Farmacji do + 15 pkt (za 1 projekt)
d) udział w realizacji projektu EPSA/IPSF do + 20 pkt (za 1 projekt)

8. Preferencje wiekowe:
a) 3 rok studiów + 4 pkt
b) 4 rok studiów itd…