Kto może wyjechać?

Wyjechać mogą:
- osoby po 3, 4, 5 roku studiów będące członkiem Młodej Farmacji
- wyżej wymienione osoby, które zgromadziły na swoim koncie odpowiednią ilość punktów.

O zakwalifikowaniu na praktykę decyduje suma punktów uzyskanych w procecie kwalifikacyjnym. Każdy członek MF, który uczesniczył czynnie w organizowanych akcjach otrzymuje za swoją pracę punkty. Te punkty kumulują się i na ich podstawie powstaje lista rankingowa danego miasta. Na praktykę IPSF kwalifikowane są osoby, które uzyskały największą liczbę punktów spośród wszystkich Kandydatów.