Co to jest SEP?

SEP – Student Exchange Programme – pozwala studentom przynależącym do organizacji członkowskich IPSF na zdobywanie doświadczenia farmaceutycznego na arenie międzynarodowej od 1958 roku. Aktualnie w SEP uczestniczy blisko 50 organizacji z całego świata. Każdego roku jest przeprowadzonych ponad 500 wymian międzynarodowych.
Mobilność w edukacji farmaceutycznej jest ważnym czynnikiem w przygotowaniu studenta farmacji do pracy w dynamicznym, globalnym środowisku ochrony zdrowia. Poprzez SEP umożliwia się studentom farmacji i młodym farmaceutom wyjazd na międzynarodowe praktyki w:
- Aptece,
- Aptece szpitalnej,
- Środowisku naukowym,
- Ośrodkach administracyjnych,
- Zakładach przemysłowych.

Celem Student Exchange Programme jest promocja porozumienia i kooperacji między studentami i osobami pracującymi zawodowo w środowisku farmaceutycznym. Program oferuje unikalną możliwość edukacyjnej i kulturalnej przygody, pozwala na rozszerzenie nabytej w trakcie studiów wiedzy o doświadczenia na arenie międzynarodowej, a tym samym umożliwia poznanie różnorodności środowiska farmaceutycznego w krajach całego świata.