Najważniejsze skróty

MF – Młoda Farmacja – Sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
LEO – Local Exchange Officer
SEO – Student Exchange Officer
SEP – Student Exchange Programme
ABK – Akademickie Biuro Karier
FUMed – Fundacja Uniwersytetu Medycznego
HR – Human Resources
PR – Public Relations
IPSF – Intrenational Pharmaceutical Students Federation
EPSA – European Pharmaceutical Students Association