Zarząd MF Łódź

Opiekun Młodej Farmacji Łódź

dr n.farm. Katarzyna Hanisz
e-mail: katarzyna.hanisz@umed.lodz.pl

Zarząd Młodej Farmacji w Łodzi

Przewodniczący - Damian Reryche-mail: damian.rerych@o2.pl
kom.: 693 555 488
V-ce przewodnicząca - Olga Barszczewska, e-mail: obarszczewska@gmail.com
kom.: 692 508 605
Sekretarz - Małgorzata Gireke-mail: m.girek@wp.pl
kom.: 506 105 743
Skarbnik - Marta Kowalskae-mail: martaa.kowalskaa@gmail.com
kom.: 606 436 832
Local Exchange Officer (LEO) - Katarzyna Świdereke-mail: kswiderek27@gmail.com
kom.: 506 090 708
Koordynator ds. Public Relations (PR) – Agata Rejman
kontakt w sprawie współpracy z firmami, instytucjami oraz w sprawie publikacji medialnych
e-mail: agatarejman@gmail.com
kom.: 695 032 985
Koordynator ds. Human Resources (HR) – Maria Fijałkowska,
kontakt dla nowych członków i osób zainteresowanych członkostwem w MF Łódź
mariafijal92@gmail.com
kom.: 607 127 429

Pozostałe funkcje nie należące do Zarządu:

Dział techniczny (strona MF, forum MF, profil "MF - Łódź" na portalu Facebook, komputery) – Emilia Krupa
e-mail: techniczny.mf.lodz@gmail.com
Dział grafiki i administracja grupą MF na Facebooku – Dominika Głąbała
kontakt w sprawie projektów: grafika.mflodz@gmail.com
e-mail: dominika_gla@gazeta.pl