O nas

Młoda Farmacja to przede wszystkim studenci. Jesteśmy sekcją studencką i działamy przede wszystkim dla studentów. Staramy się ułatwiać naszym koleżankom i kolegom studiowanie na tym trudnym kierunku jakim bez wątpienia jest farmacja. Jesteśmy łącznikiem między studentami a Władzami Wydziału. Biorąc udział w spotkaniach z Dziekanem i Prodziekanami staramy się przybliżać im problem studentów i wpływać na polepszanie się warunków studiowania na naszym Wydziale Farmaceutycznym. MF Łódź tworzy zespół kreatywnych studentów, otwartych na wszelkie sugestie, propozycje i uwagi odnośnie funkcjonowania studentów we wszystkich aspektach.

Jeżeli uważasz, że są sprawy które wymagają uwagi ze strony Władz Dziekańskich a nie masz odwagi zgłosić tego sam – chętnie zrobimy to za Ciebie.
Organizujemy szkolenia dla studentów pomagające rozwijać zainteresowania i podnoszące kwalifikacje jako przyszłych pracowników w różnych gałęziach przemysłu farmaceutycznego – NIE TYLKO W APTECE.
Jako Członek IPSF Młoda Farmacja zaprasza co roku około 70 studentów z Wydziałów Farmaceutycznych z całej Polski do udziału w unikalnym programie SEP (Student Exchange Program), dzięki któremu mają oni niepowtarzalną okazję wyjechać na praktyki zawodowe do wybranego państwa na całym świecie!

Młoda Farmacja jest Sekcją Studencką Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zrzeszającą studentów Wydziałów Farmaceutycznych w całej Polsce – to w sumie 9 oddziałów lokalnych oddziałów PTFarm działających na Wydziałach Farmaceutycznych uczelni medycznych w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Sosnowcu, Białymstoku, Gdańsku i Krakowie. Wspólnie z koleżankami i kolegami z całej Polski planujemy różne inicjatywy konsolidując środowisko młodych przyszłych adeptów sztuki farmaceutycznej. Co roku organizowany jest Kongres Naukowy Młodej Farmacji, Finał Ogólnopolskiego Konkursu prac magisterskich, Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej i wiele innych wydarzeń mających na celu promowanie farmacji.

Współpracujemy z takimi organizacjami jak:
- PTF – Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
- IPSF – International Pharmaceutical Student’s Federation
- EPSA – European Phramaceutical Student’s Association
- Okręgowa Izba Aptekarska