Linki

Lokalne Oddziały Młodej Farmacji:

Białystok http://bialystok.mf.edu.pl
Bydgoszcz http://bydgoszcz.mf.edu.pl
Gdańskhttp://www.mlodafarmacja.gumed.edu.pl/
Krakówhttp://www.mfkrakow.pl/
Lubelskie Towarzystwo
Studentów Farmacji
http://ltsf.pl/joomla/
Łódźhttp://mf.stud.umed.lodz.pl/
Poznańhttp://poznan.mf.edu.pl/
Warszawahttp://mlodafarmacja.waw.pl/
Wrocławhttp://mf.wroclaw.pl/

Strony Medyczne:

Akademickie Biuro Karier http://www.umed.lodz.pl/abk
EPSA - European Pharmaceutical
Students Association
http://www.epsa-online.org/
IPSF - International Pharmaceutical
Students’ Federation
http://www.ipsf.org/
IFMSA-Poland Oddział Łódź http://www.lodz.ifmsa.pl
Samorząd Studentów UMED Łódź http://www.stud.umed.lodz.pl
Studenckie Towarzystwo
Naukowe UMED Łódź
http://stn.eraur.com
Uniwersytet Medyczny w Łodzihttp://www.umed.pl