Ogólnopolski Dzień Aptekarza

Ogólnopolski Dzień Aptekarza,
26 września – Święto świętych Kosmy i Damiana